Drogpolicy för Skellefteå Curlingklubb

 

För oss i Skellefteå Curlingklubb är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är viktigt att våra ungdomar utvecklas både i sitt idrottande och andra intressen.

Hur vi som spelare (medlemmar), vuxna och ledare agerar mot våra ungdomar är viktig i utvecklingen. I syfte att verka som förebild har Skellefteå Curlingklubb som led i detta arbete antagit en drogpolicy.

 

Vi måste vara medvetna om att allmänhet och media ställer högre krav på oss än på gemene man när det gäller förhållande till droger.

Det innebär att det är av stor vikt att vi inom klubben tänker på att vi vid resor och andra officiella uppdrag representerar hela klubben och uppträder därefter.

 

Tobak

Tobak är den största orsaken till de skador som finns i samhället. I åratal har vi blivit upplysta om tobakens skaderisker,

ändå finns det många som röker eller snusar. En del av dessa finns också inom Skellefteå Curlingklubb.

 

Alkohol

Precis som i övriga samhället vill vi inom Skellefteå Curlingklubb minska alkoholkonsumtionen i allmänhet, men framförallt senarelägga ungdomarnas alkoholdebut.

Utgångspunkten i arbetet är att vår idrott ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt.

 

Följande riktlinjer gäller för vår verksamhet:

 

Vad händer om man inte följer riktlinjerna?

Om vi upptäcker att våra regler avseende tobak och alkohol inte följs kommer vi att uppmärksamma personen i fråga på våra riktlinjer.

Vid fall med inblandade under 18 år kommer vi även att kontakta föräldrarna. Vid upprepade förseelser beslutar styrelsen i Skellefteå Curlingklubb vad påföljden blir.

 

Ansvaret för att riktlinjerna följs är ungdomarnas, medlemmarnas, ledarnas, föräldrarnas samt styrelsens.

 

Doping och narkotika

Allt bruk och även hantering av doping och narkotika är förbjudet enligt svensk lag och därmed alltså helt oacceptabelt. Detta får INTE förkomma i vår verksamhet.

 

Ordförande tillsammans med övriga styrelseledamöter i Skellefteå Curlingklubb ansvarar för att: